Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav anorganické chemie  → Výzkum → Teoretická chemie
iduzel: 28751
idvazba: 36626
šablona: stranka
čas: 13.8.2022 14:22:00
verze: 5113
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Teoretická chemie

Profil skupiny

Výpočetní metody kvantové mechaniky a chemické termodynamiky jsou stále více užívaným nástrojem pro predikci a interpretaci chování a vlastností látek. Hlavním cílem našeho výzkumu jsou výpočty termodynamických vlastností anorganických materiálů z prvních principů a jejich využití pro modelování fázových a chemických rovnovah a konstrukci fázových diagramů.

Řešená problematika

 • Výpočty kohezních energií a slučovacích entalpií pevných látek a energií krystalových poruch v rámci aproximace DFT
 • Výpočty fononových spekter a tepelných kapacit v rámci harmonické aproximace v kombinaci s metodami DFT
 • Výpočty fázových a chemických rovnovah metodou minimalizace celkové Gibbsovy energie
 • Teoretický popis tepelné kapacity a dalších materiálových vlastností nestechiometrických fází
  šířka 215px
Elektronová hustota a hustota stavů ThN

Studované materiály

 • oxidy přechodných kovů

 • magneticky dopované polovodiče

 • materiály pro jadernou energetiku

 • grafen a vrstevnaté chalkogenidy

ořez 215*215px

Fononové spektrum MgO a BaO

šířka 215px

Fázový diagram systému BiSrMnO

Analýza valenčních stavů U-5f v UO2

Analýza valenčních stavů U-5f v UO2

Výzkumný tým

David Sedmidubský

Studenti PhD

Jan Mokrý
Jakub Cajzl

Spolupráce

Jindřich Leitner (ÚIPL VŠCHT)
Jan Macháček (ÚSK VŠCHT)
Karel Knížek (FzÚ AVČR)
R. J. M. Konings
O. Beneš (JRC-EC  Karlsruhe)

Vybavení laboratoře

Hardware

výpočetní klastr 4x Intel Core i7 / 8 Gb RAM / 500 Gb HD, openSUSE 12.2

Software

WIEN2k – DFT program pro výpočty elektronových struktur pevných látek metodou LAPW / APW+lo
VASP – DFT program pro výpočty elektronových struktur pevných látek metodou pseudopotenciálů
Phonon – program pro výpočty fononových spekter a souvisejících termodynamických vlastností pevných látek
FactSage – integrovaný databázový a výpočetní systém pro temodynamické modelování fázových a chemických rovnovah anorganických systémů
šířka 450px originál
originál originál


Vybrané publikace

 • D. Sedmidubský, P. Holba, Material properties of nonstoichiometric solids, J. Therm. Anal. Calorim. 120(2015) 183–188.
 • L. Nádherný, L., Jankovský, O., Sofer, Z., Leitner, J., Martin, C., & Sedmidubský, D. (2015). Phase equilibria in the Zn–Mn–O system. Journal of the European Ceramic Society, 35(2), 555–560.
 • P. Holba, D. Sedmidubský, Heat capacity equations for nonstoichiometric solids, J. Therm. Anal. Calorim. 113 (2013) 239–245.
 • D. Sedmidubský, V. Jakeš, O. Jankovský, J. Leitner, Z. Sofer, J. Hejtmánek, Phase Equilibria in Ca–Co–O system, J. Sol. St. Chem. 194 (2012) 199–205.
 • D. Gryaznov, D. Sedmidubský, E. Heifets, Density functional theory calculations on magnetic properties of actinide compounds, J. Phys. Chem. Chem. Phys. 12 (2010) 12273–12278.
 • D. Sedmidubský, R. J. M. Konings, P. Souček, Ab–initio calculations and Phase Diagram Assessments of An–Al Systems (An = U, Np, Pu),J.Nucl.Mater. 397 (2010) 1–7.
 • D. Sedmidubský, J. Leitner, P. Svoboda, Z. Sofer, J. Macháček, Heat Capacity and Phonon Spectra of AIIIN – Experiment and Calculation, J.Therm.Anal.Calorim. 95 (2009) 403–407.
 • D. Sedmidubský, J. Leitner, Z. Sofer, Phase Relations in the Ga–Mn–N System, J. Alloy. Compd. 452 (2008) 105–109.
 • D. Sedmidubský, J. Leitner, O. Beneš, Phase Equilibria Modeling in Bi–Sr–Mn–O System, Calphad 30 [2] (2006) 179–184.
 • D. Sedmidubský, J. Leitner, Calculation of Thermodynamic Properties of AIII Nitrides, J. Cryst. Growth 286 [1] (2006) 66–70.
 • D. Sedmidubský, R. J. M. Konings, P. Novák, Calculation of Enthalpies of Formation of Actinide Nitrides, J. Nucl. Mater. 344 (2005) 40–44.
Aktualizováno: 19.10.2016 21:13, Autor: D7D

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi