Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav anorganické chemie  → Výzkum → Teoretická chemie
iduzel: 28751
idvazba: 36626
šablona: stranka
čas: 22.6.2024 08:15:53
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 28751
idvazba: 36626
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uach.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/vyzkum/teoreticka-chemie'
iduzel: 28751
path: 8548/25669/25670/25673/25767/28751
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Teoretická chemie

Profil skupiny

Výpočetní metody kvantové mechaniky a chemické termodynamiky jsou stále více užívaným nástrojem pro predikci a interpretaci chování a vlastností látek. Hlavním cílem našeho výzkumu jsou výpočty termodynamických vlastností anorganických materiálů z prvních principů a jejich využití pro modelování fázových a chemických rovnovah a konstrukci fázových diagramů.

Řešená problematika

 • Výpočty kohezních energií a slučovacích entalpií pevných látek a energií krystalových poruch v rámci aproximace DFT
 • Výpočty fononových spekter a tepelných kapacit v rámci harmonické aproximace v kombinaci s metodami DFT
 • Výpočty fázových a chemických rovnovah metodou minimalizace celkové Gibbsovy energie
 • Teoretický popis tepelné kapacity a dalších materiálových vlastností nestechiometrických fází
ořez 215*215px  šířka 215px
Elektronová hustota a hustota stavů ThN

Studované materiály

 • oxidy přechodných kovů

 • magneticky dopované polovodiče

 • materiály pro jadernou energetiku

 • grafen a vrstevnaté chalkogenidy

ořez 215*215px

Fononové spektrum MgO a BaO

šířka 215px

Fázový diagram systému BiSrMnO

šířka 450px

Analýza valenčních stavů U-5f v UO2

Výzkumný tým

David Sedmidubský
Studenti PhD:  J. Mokrý, J. Cajzl
Spolupráce: J. Leitner (ÚIPL VŠCHT), J. Macháček (ÚSK VŠCHT), K. Knížek (FzÚ AVČR)
                          R.J.M. Konings, O.Beneš (JRC-EC  Karlsruhe)

Vybavení laboratoře

Hardware:

výpočetní klastr 4x Intel Core i7 / 8 Gb RAM / 500 Gb HD, openSUSE 12.2

Software:

WIEN2k – DFT program pro výpočty elektronových struktur pevných látek metodou LAPW / APW+lo

VASP - DFT program pro výpočty elektronových struktur pevných látek metodou pseudopotenciálů

Phonon – program pro výpočty fononových spekter a souvisejících termodynamických vlastností pevných látek
FactSage – integrovaný databázový a výpočetní systém pro temodynamické modelování fázových a chemických rovnovah anorganických systémů

šířka 450px originál
originál originál


Vybrané publikace

 • D.Sedmidubský, R.J.M.Konings, P.Novák, Calculation of Enthalpies of Formation of Actinide Nitrides, J. Nucl. Mater. 344 (2005) 40-44.
 • D.Sedmidubský, J.Leitner, Calculation of Thermodynamic Properties of AIII Nitrides, J.Cryst.Growth 286 [1] (2006) 66-70.
 • D. Sedmidubský, J. Leitner, O.Beneš, Phase Equilibria Modeling in Bi-Sr-Mn-O System, Calphad 30 [2] (2006) 179-184.
 • D.Sedmidubský, J.Leitner, Z.Sofer, Phase Relations in the Ga-Mn-N System, J.Alloy.Compd. 452 (2008) 105-109.
 • D.Sedmidubský, J.Leitner, P.Svoboda, Z.Sofer, J.Macháček, Heat Capacity and Phonon Spectra of AIIIN - Experiment and Calculation, J.Therm.Anal.Calorim. 95 (2009) 403-407.
 • D.Sedmidubský, R.J.M.Konings, P.Souček, Ab-initio calculations and Phase Diagram Assessments of An-Al Systems (An = U, Np, Pu),J.Nucl.Mater. 397 (2010) 1-7.
 • D.Gryaznov, D.Sedmidubský, E. Heifets, Density functional theory calculations on magnetic properties of actinide compounds, J. Phys. Chem. Chem. Phys. 12 (2010) 12273-12278
 • D. Sedmidubský, V. Jakeš, O. Jankovský, J. Leitner, Z. Sofer, J. Hejtmánek, Phase Equilibria in Ca-Co-O system, J. Sol. St. Chem. 194 (2012) 199-205
 • P.Holba, D.Sedmidubský, Heat capacity equations for nonstoichiometric solids, J. Therm. Anal. Calorim. 113 (2013) 239-245
 • D.Sedmidubský, P.Holba, Material properties of nonstoichiometric solids, J. Therm. Anal. Calorim. 120(2015) 183-188
Aktualizováno: 16.9.2016 11:43, Autor: D7D

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi