Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav anorganické chemie  → Výuka → Bakalářské studium
iduzel: 28741
idvazba: 36616
šablona: stranka
čas: 26.5.2024 10:23:55
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 28741
idvazba: 36616
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uach.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/vyuka/bakalarske-studium'
iduzel: 28741
path: 8548/25669/25670/25673/25766/28741
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Bakalářské studium

Předměty vyučované na ústavu 101

Kód - SIS
Název předmětu E-learning (*)
B101001 Obecná a anorganická chemie I OACH I
B101002 Obecná a anorganická chemie II OACH II
B101003 Chemické výpočty CHV
B101004 Laboratoř anorganické chemie I LACH I
B101006 Laboratoř anorganické chemie II LACH II
B101010 Základy anorganické chemie  

* Přístup ke studijním materiálům na e-learningu má automaticky každý student VŠCHT Praha (použijte stejné přihlašovací údaje, jako pro přístup ke školní e-mailové schránce), který má příslušný předmět zapsaný. Pro ostatní je tu možnost přístupu pro hosty (guest-login, heslo: anorganika)

Bakalářské práce

Témata bakalářských prací (od 2021)

Téma práce

Vedoucí práce

Obor

Obsazeno

Membrány na bázi anorganických 2D nanomateriálů pro separační aplikace

Ing. Bouša, Ph.D.,
prof. Sofer, Ph.D.

B101A

 

Studium optických vlastností a možného využití struktury diamant/ perovskit

Ing. Cajzl, Ph.D.,
doc. Nekvindová, Ph.D.

B102A

 

Exfoliace Zintlových fází křemíku a germania

Ing. Hartman, Ph.D.,
Ing. Šturala, Ph.D.

B101A, B102A

X

Studium reaktivity germananu

Ing. Hartman, Ph.D.,
Ing. J. Šturala, Ph.D.

B101A, B102A

 

Vliv substituce isoalloxazinů v poloze 3 na jejich elektrochemické vlastnosti.

Ing. I. Hoskovcová,
Ing. H. Kotoučová, Ph.D.

B101A, B101C, B102A

X

Materiály pro detektory  RTG záření

Ing. Jakeš, Ph.D.,
Ing. Havlíček

B102A

 

Příprava multikomponentních granátů pro magneto-optické aplikace

Ing. V. Jakeš, Ph.D.
Ing. Doležal

B102A

 

Trichalkogenidy přechodných kovů pro aplikace v optoelektronice a elektrochemii

Ing. J. Luxa, Ph.D.
prof. Sofer, Ph.D.

B101A, B101C, B102A

 

Kompozitní 2D nanomateriály pro ukládání energie

Ing. Luxa, Ph.D.,
prof. Sofer, Ph.D.

B101A B102A

 

Elektrochemická detekce biologicky aktivních látek

Ing. Mazánek, Ph.D.,
Ing. Marvan

B101C, B105

 

Využití 2D nanomateriálů v elektrochemické katalýze

Ing. Mazánek, Ph.D.,
Ing. Paštika

B101A, B102A

 

Fotodetektory na bázi 2D nanomateriálů

Ing. Mazánek, Ph.D.
MSc. Valdman

B101A, B102A

 

Syntéza a charakterizace komplexů přechodných kovů s ligandy typu Schiffových bází odvozených od pyridoxalu

RNDr. Murašková, Ph.D.

B102A

B105

 

Manganity lanthanoidů pro magnetické chlazení

Ing. Nádherný, Ph.D.

B102A

 

Vliv nanočástic ZnO připravených ve skelném substrátu na luminiscenční vlastnosti f-prvků

doc. Nekvindová, Ph.D.
Ing. Vařák

B102A

 

Hedvábné optické vlnovody

doc. Nekvindová, Ph.D.

B102A

 

Luminiscence lanthanoidů ve struktuře ZnO

doc. Nekvindová, Ph.D.
Ing. Cajzl, Ph.D.

B102A

 

Příprava čoček s gradientní změnou indexu lomu pomocí metody iontové výměny ve skle

doc. Nekvindová, Ph.D.
Ing. Baborák

B102A

 

Příprava koordinačních sloučenin odvozených od vitaminu B6

Ing. M. Pižl, Ph.D.

B101A, B101C, B102A, B102C, B105

 

Syntéza komplexů přechodných kovů s bipyridinem a jeho deriváty

Ing. M. Pižl, Ph.D.

B101A, B101C, B102A, B102C

 

Spektroskopická a elektrochemická studie derivátů vitaminu B6 a jejich interakce s přechodnými kovy

Ing. M. Pižl, Ph.D.

B101A, B101C, B102A, B102C, B105

 

Depozice tenkých vrstev perovskitů pro použití v multivrstevnatých vícefunkčních materiálech

doc. Rubešová, Ph.D., Ing. Mikolášová

B102A

 

Keramické perovskitové prekurzory pro růst monokrystalů metodou Optical Floating Zone

doc. Rubešová, Ph.D.

B102A

 

Růst scintilačních krystalů a jejich charakterizace

doc. Rubešová, Ph.D.
Ing. Jan Pejchal, Ph.D.
Ing. Robert Král, Ph.D.
(oba FZU AV)

B102A

 

Příprava vrstevnatých karbidů pro katalytické aplikace

prof. Sofer, Ph.D.,

Ing. Mazánek, Ph.D.

B101A, B102A

 

 

B101A – Chemické technologie;
B101C – Chemie a forenzní chemie,
B102A – Chemie a technologie materiálů,
B102B – Forenzní analýza materiálů,
B105 – Syntéza a výroba léčiv;
X – Téma práce uzavřeno pro výběr

Pro bližší informace se obracejte na jednotlivé vedoucí práce.

Aktualizováno: 10.3.2021 19:39, Autor: Ladislav Nádherný

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi