Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav anorganické chemie  → Vybavení → Kalorimetrie a termická analýza
iduzel: 28799
idvazba: 36976
šablona: stranka
čas: 22.6.2024 09:18:51
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 28799
idvazba: 36976
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uach.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/vybaveni/termicka-analyza'
iduzel: 28799
path: 8548/25669/25670/25673/25768/28799
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Kalorimetrie a termická analýza

Laboratoř termické analýzy

Toto vybavení laboratoře poskytuje potřebná data pro experimentální a teoretické studium fázových rovnovah v oblasti materiálového výzkumu. Pro experimentální stanovení fázových diagramů je používána především diferenční termická analýza a termogravimetrie.

Nízkoteplotní a vysokoteplotní kalorimetrie je zdrojem dat pro vyhodnocení základních termodynamických funkcí (Cp(T), S°(298), ΔH°(298)) studovaných materiálů a následný výpočet rovnovážného fázového složení systému a chemického složení jednotlivých fází za daných podmínek.

V současné době je tato metodika využívána pro termodynamický popis částečně otevřených systémů s výskytem fází vysokoteplotních supravodičů, perovskitů na bázi manganu a dalších oxidů přechodných kovů.

Vybavení umožňuje i řešení jiných typů úloh, jako je například studium kinetiky reakcí v pevné fázi, studium skelné transformace, krystalizace skel, apod.

Vysokoteplotní kalorimetr SETARAM MultiDetector HTC

Obrázek: Setaram Multidetector - High Temperature Calorimeter
Vysokoteplotní kalorimetr SETARAM MultiDetector HTC

Přístroj je vybaven třemi detektory:
 • Diferenční skanovací analýza
  • měření teplot a entalpií tání, fázových transformací a rozkladných reakcí
  • měření měrného tepla krokovou a kontinuální metodou
  • teplotní rozsah: 50–1400 °C
  • citlivost:
  • kelímky: Pt, Al2O3, ZrO2
 • Vhazovací kalorimetrie
  • měření entalpie rozpouštění pevných látek v taveninách
  • měření relativní entalpie [ H°(T) - H°(298) ]
   měrné teplo Cp= ∂H°(T)/∂T
  • teplotní rozsah: 300–1550 °C
  • citlivost:
  • kelímky: Pt, Al2O3
 • Diferenční termická analýza
  • měření teplot tání a dalších fázových transformací
  • teplotní rozsah: 300–1650 °C
  • kelímky: Pt, Al2O3, ZrO2
Přístroj umožňuje práci v řízené atmosféře (1 až 2 plyny) nebo ve vakuu.

Termogravimetrie

 • digitální váhy PRECISA, elektrická odporová pec, teplotní regulátor EUROTHERM 818, on-line propojení s PC
 • teplotní rozsah: 20–1100 °C
 • možnost práce v řízené atmosféře

Nízkoteplotní měření specifického tepla

 • princip: relaxační metoda
 • měřící cela je instalována do recyklačního kryostatu Leybold
 • teplotní rozsah: 10–310 K
 • sběr a vyhodnocení dat na PC: vizuální programovací systém HP VEE
Aktualizováno: 29.10.2016 17:09, Autor: Ladislav Nádherný

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi