Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav anorganické chemie  → Vybavení → Spektroskopie
iduzel: 28797
idvazba: 36674
šablona: stranka
čas: 22.6.2024 08:53:37
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 28797
idvazba: 36674
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uach.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/vybaveni/spektroskopie'
iduzel: 28797
path: 8548/25669/25670/25673/25768/28797
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Spektroskopie

Ramanův a fotoluminiscenční spektrometr Renishaw inVia

Ústav anorganické chemie disponuje konfokáním Ramanovým spektrometrem Renishaw (Yobin–Ivon) s viditelným laserem Nd-YAG (532 nm) o světelném výkonu 50 mW. Spektrometr umožňuje meřit také fotoluminiscenční spektra s uvedeným excitačním zdrojem.

Ramanův konfokální spektrometr RENISHAW
Ramanův konfokální spektrometr RENISHAW

FT-IR spektrometr Nicolet iS50R

 Infračervený spektrometr s Fourrierovou transformací (FT-IR) Nicolet

Informace na stránkách výrobce

Parametr    Hodnota
Excitační zdroj    He-Ne laser
Spektrální rozsah    15 až 27 000 cm–1 (370 až 670 000 nm)
Spektrální rozlišení    < 0,09 cm–1

Nicolet-FTIR-iS50_ABX (šířka 450px)

FT-IR spektrometr Nicolet iS50R

Laditelný fotoluminiscenční spektrometr Horiba Fluorolog 3 Extreme

Základní specifikace

 • analyzovat lze pevné i kapalné vzorky
 • budící záření pomocí Xe lampy (250–1500 nm) a bílého laseru (500–2000 nm)
 • dvojitý disperzní excitační monochromátor
 • 2 disperzní emisní monochromátory pro UV-Vis a NIR-MIR oblast
 • heliový kryostat pro měření v nízkých teplotách
 • možnost připojení dalších laserů pomocí vláknové optiky

Hlavní součásti

 • TE chlazený fotonásobič (200–850 nm) a TE chlazená CCD kamera (200–1100 nm)
 • pozlacené optika pro měření v IC oblasti s InGaAs detektorem (900–1600 nm) a PbSe detektorem (1000–3000 nm)

Výstup

 • excitační a emisní luminiscenční spektra v UV-Vis-NIR oblasti (200–3000 nm)
 • 3D fluorescenční mapy
 • měření teplotní závislosti luminiscence pevných vzorků
 • měření kvantového výtěžku luminiscence

Horiba Fluorolog 3 Extreme

Horiba Fluorolog 3 Extreme

UV-Vis spektrometr Cary50

 

UV-Vis vláknový spektrometr Avantes AvaSpec-ULS3648

Informace na stránkách výrobce

Rozsah měřitelných vlnových délek       200–1100 nm      
Rozlišení       0,06–20 nm podle konfigurace      
Detektor        CCD lineární pole      
Poměr šum:signá      l 1:300      
Intergrační čas        1 ms až 10 min      
Zapojení        USB 2.0      


Spektrometr umožňuje měřit transmisi, absorbanci a reflektanci (SW na vyhodnocování tloušťky tenkých odrazivých vrstev)

originál
UV-Vis vláknový spektrometr Avantes

WD RTG-fluorescenční spektrometr SPECTROSCAN MAKV-GVM (Spectron)

Sekvenční vlnově disperzní rentgen-fluorescenční spektrometr pro prvkovou analýzu prášků, tablet filmů, perel a kapalin v rozsahu prvků Na-U.

Spektrometr je vybaven karuselovým zásobníkem měřených vzorků s možností rotace vzorku. Jako zdroj RTG záření je použita Pd lampa s max. výkonem 160 W. Vysokého rozlišení je dosaženo použitím goniometru se současným pohybem krystalu a detektoru za použití 4 krystalů (LiF, graphite, PET, RbAP) v Johansonově geometrii (krystaly zahnuté na 2R a vybroušené na R). Spektrometr používá Xe plynově proporcionální detektor se snímáním ve dvou řádech spektra současně.

Software umožňuje kvalitativní analýzu, semi-kvantitativní bezstandardovou analýzu (metoda fundamentálních parametrů) a kvantitativní analýzu s použitím standardů.

Pro další informace kontaktujte doc. Rubešovou (rubesovk@vscht.cz; l. 4051).

 ◳ SPECTROSCAN_MAKV-GVM (jpg) → (šířka 450px) WD RTG-fluorescenční spektrometr SPECTROSCAN MAKV-GVM


Aktualizováno: 30.3.2022 13:32, Autor: Ondřej Müller

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi