Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 54983
idvazba: 63827
šablona: stranka_ikona
čas: 1.12.2021 19:45:47
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Granty

TH02010822        Vývoj horizontálně i vertikálně nastavitelných levitačních dopravníků

                                TACR EPSILON 2017-2021

GA17-13161S     Vliv nestechiometrie a nanostrukturování na materiálové vlastnosti oxidů kovů

                                GAČR 2017-2019

GA17-02815S     Výzkum a vývoj vysokohodnotných kompozitů obsahujících popílek z biomasy

                                GAČR 2017-2019

TJ01000072        Nanoobjekty pro dekontaminaci vod

                                TAČR ZÉTA  2018-2020

TK01030200       Pokročilá supravodivá keramika pro energetické aplikace

                                TACR THÉTA 2018-2024

GA19-00262S     Kompozity na bázi reaktivního hořečnatého cementu s vybranými příměsemi a aditivy

                                GAČR 2019-2021

FV40201               Fázové rovnováhy, proměnlivá stechiometrie a fyzikální vlastnosti oxidů přechodných                                         kovů                          

                                GAČR 2020-2022

GA20-01866S      Vysocehodnotné kompozity obsahující vrstevnaté nanomateriály

                                 GAČR 2020-2022

TJ04000022         Keramické kompozitní filtry pro dekontaminace vod znečištěných pesticidy a těžkými                                        kovy

                                TACR ZETA 2020-2022

Aktualizováno: 10.7.2020 16:25, Autor: Filip Antončík

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi