Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav anorganické chemie  → Výzkum → Polovodiče a nanomateriály → Výzkum
iduzel: 29282
idvazba: 37292
šablona: stranka
čas: 30.1.2023 04:54:48
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 29282
idvazba: 37292
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uach.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 29282
path: 8548/25669/25670/25673/25767/28748/29282
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Výzkum

Studium vlastností 2D materiálů:

 

Uhlíkové nanomateriály (grafen a jeho deriváty, uhlíkové nanotrubičky)

 • Chemie grafenu a jeho derivátů (např. fluorografen, grafan, hydroxografen)
 • Uhíkové nanopásky a další nanostruktury
 • Elektrokatalýza a senzory na bázi grafenu a jeho derivátů
 • Magnetické vlastnosti uhlíkových nanomateriálů
 • Studium vlivu chemického složení a funkcionalizace na elektrochemické vlastnosti
 • Příprava kompozitních materiálů a membrán na bázi uhlíkových nanostruktur

 

Vrstevnaté pniktogeny (černý fosfor, arsen, antimon, bismut)

 • Studium optimalizace procesů přípravy a exfoliace
 • Možnosti chemické derivatizace a dopování
 • Studium aplikačního potenciálu exfoliovaných pniktogenů

 

Vrstevnaté formy křemíku a germania – silicen, germanen a jejich deriváty

 • Nové syntetické metody přípravy derivátů silicenu a germanenu
 • Studium vlastností nových materiálů a jejich možného aplikačního potenciálu

 

Vrstevnaté chalkogenidy

 • Dichalkogenidy přechodných kovů a jejich chemické modifikace
 • Chalkogenidy p-prvků (např. InSe)
 • Studium růstu krystalů, dopování, výzkum vztahů mezi strukturou a vlastnostmi       

 

Materiály na bázi vrstevnatých MAX karbidů

 • Studium metod chemické a mechanické exfoliace
 • Vývoj nových karbidových systémů, možnosti substituce borem a dusíkem
 • Studium vysokoteplotních procesů syntézy

 

Aplikační zaměření výzkumu 2D materiálů

 • Elektrokatalýza (katalyzátory pro redukci a oxidaci vodíku a kyslíku)
 • Elektrochemické senzory biologicky aktivních látek a polutantů
 • Elektrochemické zdroje energie (Li a Na iontové baterie, superkapacitory)
 • Nanoelektronika a optoelektronika (OLED, tranzistory, fotodetektory)
 • Využití 2D materiálů pro membránové separace
 • Vývoj nových metod exfoliace 2D materiálů
 • Studium CVD a PVD procesů pro přípravu 2D materiálů

 

Komplexní využití pokročilých metod syntézy a charakterizace 2D materiálů

Připravené tentké vrstvy (příp. bulkové materiály) charakterizujeme pomocí následujících analytických metod:

 • Morfologie: optická a elektronová mikroskopie (SEM/TEM), mikroskopie atomárních sil (AFM/STM)
 • Struktura: rentgenová difrakční analýza (včetně asymetrického scanu Omega-Q)
 • Chemické složení a čistota: AEM, XPS/UPS/AES, ISS, SIMS, XRF, SEM/EDS, Ramanova a FT-IR spektroskopie
 • Elektrický transport: typ vodivosti, pohyblivost, koncentrace nositelů náboje (rezistivita, Hallova konstanta)
 • Tepelný transport
 • Magnetizmus: PPMS
 • Optické vlastnosti: transmitance, fotoluminiscence, reflektance (tloušťka vrstev), index lomu, vlnový útlum
 • Teoretické modelování elektronových struktur a fázových rovnovah

 

Aktualizováno: 18.12.2018 17:47, Autor: Kateřina Szőkölová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi