Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav anorganické chemie  → Výzkum → Materiály pro fotoniku → Výzkum
iduzel: 28746
idvazba: 37034
šablona: stranka_submenu
čas: 23.2.2024 23:35:15
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 28746
idvazba: 37034
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uach.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/vyzkum/materialy-pro-fotoniku/vyzkum'
iduzel: 28746
path: 8548/25669/25670/25673/25767/28745/28746
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Výzkum

Řešená problematika

 • Dotování anorganických krystalických materiálů f-prvky a studium vlivu krystalového pole na optické vlastnosti lanthanoidů
 • Heterostruktury typu perovskit/diamant
 • DFT simulace pozic lanthanoidů ve strukturách fotonických krystalů
 • Příprava skel dotovaných ionty d- a f-prvků
 • Studium vlastností optických vrstev připravených iontovou implantací a studium využití technologie iontové implantacenanostrukturování materiálů a přípravě nanočástic kovů ve sklech
 • Příprava nanočástic kovů nebo oxidů kovů ve skelných materiálech a charakterizace jejich chemických, strukturních a optických vlastností
 • Příprava, charakterizace a studium vlnovodných a optických vlastností tenkých vrstev připravených iontovou výměnou

Disertační práce - Ph.D. (obhájené a probíhající)

"Vytváření kovových nanostruktur ve skle a sklokeramice: studium sruktury, chemických a optických vlastnosti" - J. Baborák (obhájená, 2023, školitel: doc. Ing. Pavla Nekvindová, Ph.D.)

"Optické vlastnosti skel dotovaných ionty vzácných zemin" - P. Vařák (obhájená, 2023, školitel: doc. Ing. Pavla Nekvindová, Ph.D.)

"Vliv složení a struktury matrice na optické a luminiscenční vlastnosti prvků vzácných zemin v anorganických oxidických materiálech" - S. Vytykáčová (obhájená, 2020, školitel: doc. Ing. Pavla Nekvindová, Ph.D.)

"Studium luminiscenčních vlastností lanthanoidů v dielektrických materiálech s ohledem na vliv krystalového pole" - J. Cajzl (obhájená, 2019, školitel: doc. Ing. Pavla Nekvindová, Ph.D.)

"Vývoj erbito-ytterbitého silikátového skla pro konstrukci planárního optického vlnovodného zesilovače" - S. Staněk (obhájená, 2018, školitel: doc. Ing. Pavla Nekvindová, Ph.D.)

Diplomové práce - Ing. (řešené v posledních letech)

"Vliv optické bazicity borito-křemičitanových skel na luminiscenční vlastnosti iontů Ce a Mn" - J. Volf (obhájená, 2023, školitel: doc. Ing. Pavla Nekvindová, Ph.D.)

"Galium ve struktuře ZnO - příprava a vlastnosti" - K. Jeníčková (obhájená, 2021, školitel: doc. Ing. Pavla Nekvindová, Ph.D.)

"Study of the possibility to enhance the intensity of the erbium luminescence in diamond structures" - B. Akhetova (obhájená, 2018, školitel: doc. Ing. Pavla Nekvindová, Ph.D.)

"Vliv přítomnosti různých oxidačních stavů mědi a stříbra na luminiscenční vlastnosti silikátových skel dotovaných holmiem a erbiem" - P. Vařák (obhájená, 2018, školitel: doc. Ing. Pavla Nekvindová, Ph.D.)

Bakalářské práce - Bc. (řešené v posledních letech)

"Využití různých analytických metod pro charakterizaci defektů ve struktuře ZnO" - S. Ryvolová (obhájená, 2023, školitel: doc. Ing. Pavla Nekvindová, Ph.D.)

"Spektrální konvertory podporující růst řas" - J. Volf (obhájená, 2021, školitel: doc. Ing. Pavla Nekvindová, Ph.D.)

"Luminiscence erbia ve struktuře ZnO" - K. Jeníčková (obhájená, 2019, školitel: doc. Ing. Pavla Nekvindová, Ph.D.)

"Studium optických vlastností nanokrystalických diamantových vrstev" - B. Akhetova (obhájená, 2016, školitel: doc. Ing. Pavla Nekvindová, Ph.D.)

"Příprava tenkých vrstev obsahujících měď metodou sol-gel, iontovou výměnou a iontovou implantací" - P. Vařák (obhájená, 2016, školitel: Ing. Blanka Švecová, Ph.D.)

Habilitační práce - doc.

"Anorganické materiály pro fotonické součástky" - P. Nekvindová, 2016

Patenty

303767

"Optické luminiscenční sodnohlinitokřemičitanové sklo dopované oxidy kovů a určené pro fotoniku" - M. Míka, S. Staněk, P. Nekvindová, B. Švecová, J. Špirková, F. Lahodný, S. Stará

303764

"Optické luminiscenční sodnohlinitokřemičité sklo dopované ionty Cu+ a Cu2+, určené pro fotoniku" - M. Míka, J. Špirková, S. Stará, H. Malichová, P. Třešňáková

303762

"Optické sodnohlinitokřemičité sklo pro fotonické komponenty" - M. Míka, J. Špirková, F. Lahodný, P. Nekvindová, S. Staněk

Spolupráce

Akademie věd ČR:

   Ústav jaderné fyziky
   Fyzikální ústav
   Ústav fotoniky a elektroniky
   Ústav chemických procesů

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

České vysoké učení technické v Praze:

   Fakulta elektrotechnická
   Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Université d'Orléans, Francie


TU Wien, Rakousko

Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Německo

IFAC CNR Florencie, Itálie

SQS vláknová optika a.s., Česká republika

Preciosa, Česká republika

Aktualizováno: 1.2.2024 11:07, Autor: Blanka Kopecká

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi