Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav anorganické chemie  → Ústav anorganické chemie VŠCHT Praha → Modernizace systému výuky obecné a anorganické chemie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze
iduzel: 28805
idvazba: 36682
šablona: stranka
čas: 15.4.2024 11:19:31
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 28805
idvazba: 36682
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uach.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/projekt-oppa'
iduzel: 28805
path: 8548/25669/25670/25673/25679/28805
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Modernizace systému výuky obecné a anorganické chemie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze

V průběhu projektu byla provedena komplexní modernizace systému výuky obecné a anorganické chemie (OACH). Tým zkušených pracovníků, který tvořili zaměstnanci a doktorandi Ústavu anorganické chemie VŠCHT Praha, inovoval řadu předmětů souvisejících s OACH. Inovace byla cílena především na studenty prvních ročníků všech fakult VŠCHT Praha, kteří díky modernizaci OACH lépe pochopí povahu popisovaných dějů a zúčastněných látek.

Pilířem projektu byla změna konceptu přednášek předmětů OACH I a OACH II podle celosvětových trendů v oblasti vědy a výzkumu. Obecná a anorganická chemie je nově vykládána podle chemické identity a fázového stavu látek. V souvislosti s touto inovací byl změněn sylabus předmětů OACH I a OACH II a byly vytvořeny nové přednášky. Zároveň byly do přednášek přidány nové diagramy příprav a výrob, na kterých je přehledným a schematickým způsobem demonstrován způsob výroby a příprav látek probíraných v OACH. V souladu s inovací byla také upravena koncepce a forma zkouškové písemky pro OACH I.

Usnadnění studia nové OACH umožní překlad moderní učebnice anorganické chemie „Inorganic chemistry“ autorů C. E. Housecroft, A. G. Sharpe vydané nakladatelstvím Pearson. Na překladu se podílelo 10 odborníků z předních českých univerzit a ze zahraničí, kteří během překladu spolupracovali s autory překladu Názvosloví anorganické chemie IUPAC. Přeložený text prošel posouzením odborného recenzenta, redaktorky a několika lektorů. Pro snazší orientaci v textu tak obsáhlého díla byl pro studenty a vyučující vytvořen manuál k učebnici, který navazuje na strukturu přednášek.

V souvislosti s inovací přednášek OACH bylo nezbytné provést modernizaci programu seminářů a testů OACH I a OACH II. Do výuky na seminářích byly dále zavedeny moderní výukové postupy, začaly se používat interaktivní tabule, a díky tomu i nové vizualizační a výpočetní programy. Byla vytvořena řada výukových a studijních opor a elektronických pomůcek: řešené příklady, průvodce internetovými studijními materiály OACH, aplikace pro výuku OACH na interaktivních tabulích, minimum znalostí z OACH. Pro výuku OACH byly zakoupeny nové knihy, stavebnice a modely, které jsou používány na seminářích či přednáškách OACH k procvičování a lepšímu pochopení probírané látky. Pro demonstraci rovnovážných aspektů probíraných anorganických reakcí a přeměn byl zakoupen a používán software Factsage.

S inovací výuky OACH byla provedena i změna prakticky orientovaných předmětů: seminářů Chemických výpočtů (CHV) a laboratorních cvičení z anorganické chemie (LACH). Byl vytvořen nový sylabus obou předmětů tak, aby tvořil logickou strukturu a byl přizpůsoben novému obsahu zavedenému v přednáškách OACH. Aby došlo ke zlepšení provázanosti teoretických znalostí studentů s prakticky zaměřenými cvičeními a aktuálními trendy v oblasti výzkumu, byly vytvořeny dva soubory instruktážních videí týkající se bezpečnosti práce v laboratoři a základních technik v laboratoři, nový pracovní sešit „Laboratorní deník pro laboratoře z anorganické chemie I“, doplněk k deníku popisující analýzu jednoduchých anorganických látek, nové příklady a výpočetní aplikace pro CHV.

Druhou cílovou skupinou projektu byli zaměstnanci a doktorandi Ústavu anorganické chemie VŠCHT Praha, kteří byli formou seminářů/školení a zahraničních cest rekvalifikováni pro nový systém výuky OACH. Bylo realizováno čtrnáct školení zaměřených na výuku OACH s pomocí interaktivních tabulí SmartBoard, použití programu FactSage nebo na lepší adaptaci mladých vyučujících na novou koncepci OACH. Bylo také uskutečněno jedenáct cest na konference a na zahraniční univerzity, na kterých se účastníci seznámili s pojetím výuky OACH na jiných vysokých školách. Z každé cesty byla dovezena řada výukových materiálů, které byly použity při inovaci obecné a anorganické chemie na VŠCHT Praha.

Vybrané materiály ze školení a seminářů:
SmartBoard - Základní ovládání interaktivních tabulí
Výukové aplikace pro interaktivní tabule - Obecná a anorganická chemie I.
Výukové aplikace pro interaktivní tabule - Obecná a anorganická chemie II.
FactSage – Základní ovládání programu pro modelování fázových rovnováh.


Datum zahájení realizace: 1. 7. 2012
Datum ukončení realizace: 31. 5. 2014
Počet vytvořených produktů: 35
Počet podpořených osob: 1695

V případě zájmu je možné produkty vyžádat e-mailem: prof. Dr. Ing. David Sedmidubský

Portál Operačního programu Praha – Adaptabilita

OPPAAktualizováno: 26.1.2017 20:00, Autor: prof. Dr. Ing. David Sedmidubský

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi